For Beboere

Du kan finde plantegningen for din bolig på Almenbos hjemmeside:
www.almenbo.dk/boligsoegende/find-afdeling/

Vælg din afdeling, og vælg derefter: Plan