Fortun Midtby

Opsætning af container til småt brændbart:
25. september – 23. oktober 2020.
I lighed med tidligere år opsættes en container ved cykelskuret mod tanken til små brændbart affald.