Fortun Midtby

Opsætning af container til småt brændbart fredag den 26. marts – fredag den 16. april 2021. 

Som de tidligere, opsættes en container ved cykelskuret mod tanken til småt brændbart affald.