Højhuset

Parkeringstilladelser

Der bliver ikke udstedt flere faste parkeringstilladelser til Højhusets p-plads før Hovedstadens Letbane er færdig foran vores matrikel, cirka midt i 2022. Dette skyldes, at alle 58 parkeringspladser er optaget med en fast tilladelse, og at der de næste år vil være færre p-pladser til rådighed, da der er skurvogne sat op på p-pladsen i forbindelse med renoveringsprojektet i Højhuset, som forventes færdigt ultimo januar 2021.

Opdateret: 18/01-2022