Højhuset

Manglende lys på fællesarealer og sydgavl

Der mangler lys i flere lamper på fællesarealer og på Højhusets sydgavl. Det skyldes, at der er blevet beskadiget nogle kabelføringer i forbindelse med renoveringsprojektet. Vores elektrikerfirma SIF arbejder på udbedring af skaden. Vi beklager de gener, det medfører.

Uregelmæssigheder med varmt vand

Der kan forekomme uregelmæssigheder med det varme vand i køkkenet og muligvis på badeværelset i forbindelse med renoveringsprojektet. Lad vandet løbe i noget tid, hvis det sker.

Parkeringstilladelser

Der bliver ikke udstedt flere faste parkeringstilladelser til Højhusets p-plads de næste 3 år. Dette skyldes, at der de næste år vil være færre p-pladser til rådighed, da der er skurvogne sat op på p-pladsen i forbindelse med renoveringsprojektet i Højhuset. Senere kommer anlægsfasen med Letbanen, hvor 21 skråparkeringer bliver reduceret til det halve i ca. en 2-årig periode.

Opdateret: 29/04-2020