Kollegiet

Kollegiet opdeles i to afsnit: opgang 5/7 og opgang 9/11.

Ved tildeling af værelse er prioriteringen følgende:

  • Beboere på kollegiet har højere prioritet end ekstern ansøger
  • Beboere i afsnittet, der bor på lille værelse har højeste prioritet og internt i afsnittet i forhold til boperiode, dvs. længst boende har første prioritet.
  • Søger ingen i afsnittet stort værelse, tilbydes dette eventuelle ansøgere i naboafsnittet efter samme regler med hensyn til boperioden.
  • Beboere på stort værelse vil altid have lavere prioritet end beboere på kollegiet, der bor på lille værelse uanset dette værelses placering på kollegiet.
  • Ved sammenfaldende boperiode foretages lodtrækning.

Højhuset, Lyngby