Driftsinformation

Vasketid.dk virker ikke for fællesvaskeriet Torsvang 42

OBS: appen virker desværre ikke, da TDC Net er kommet til at grave et kabel over.
TDC arbejder på at få problemet løst hurtigst muligt.

Opdateret: 30-11-21

 

Vedrørende Letbanen

I midten af august 2021 går Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge og udvide den østlige side af Lundtoftegårdsvej mellem Akademivej og Klampenborgvej, hvor de også skal etablere nye afvandingsledninger.
Arbejdet kan periodevis medføre støj fra arbejdskøretøjer, maskiner mv. Arbejdet bliver udført indenfor almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00.

Opdateret: 16-09-21