Driftsinformation

Vedrørende Letbanen

Fra starten af marts 2021 udfører Hovedstadens Letbane støjende vejarbejde på Klampenborgvej mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej. Vejen skal ombygges og udvides, så der bliver plads til letbanen og nyt fortov og cykelsti, skriver Lyngby Taarbæk Kommune. Det betyder blandt andet, at der skal opskæres asfalt, udføres grave- og komprimeringsarbejde – og disse arbejder vil periodevis være støjende.

Højhuset: Uregelmæssigheder med varmt vand i køkken og på badeværelset

Pga. renovering af badeværelser m.m. Lad vandet løbe i noget tid, hvis det sker.

Opdateret: 23-02-21