Driftsinformation

Etagehusene Nord

Vi gør jer opmærksomme på, at vi renser vores varmtvandsbeholdere på følgende tidspunkter i 2024
i tidsrummet: kl. 9 – 11.

Torsdag den 1. februar
Fredag den 1. marts
Tirsdag den 2. april
Torsdag den 2. maj
Mandag den 3. juni
Mandag den 1. juli
Torsdag den 1. august
Mandag den 2. september
Tirsdag den 1. oktober
Fredag den 1. november
Mandag den 2. december

Efter rensning af beholderen, kan I opleve at det varme vand ikke er helt klart.
Det er dog ufarligt, og forsvinder af sig selv igen.

Vedrørende Letbanen

Fra medio august 2021 til 2023 vil Hovedstadens Letbane udvide krydset ved Lyngbygårdsvej-Lundtoftegårdsvej samt etablere nye svingbane og tilpasse krydset. Derudover er krydset ved Lyngbygårdsvej spærret i en periode pga. anlæg af letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej.

I kan læse mere her: www.dinletbane.dk/da/foelg-byggeriet/lyngby-taarbaek-kommune/

Opdateret: 07.03.2023