Driftsinformation

Vedrørende Letbanen

Fra medio august 2021 til primo 2023 vil Hovedstadens Letbane udvide krydset ved Lyngbygårdsvej-Lundtoftegårdsvej samt etablere nye svingbane og tilpasse krydset. Derudover er krydset ved Lyngbygårdsvej spærret i en periode pga. anlæg af letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej.

Kornagervej lukkes fra primo juli 2022.

I kan læse mere her: www.dinletbane.dk/da/foelg-byggeriet/lyngby-taarbaek-kommune/

Opdateret: 06-07-22