Om AKB Lyngby

AKB Lyngby er et alment boligselskab med over 800 boliger fordelt på 4 afdelinger I kongens Lyngby og 1 enkelt afdeling i Virum. AKB Lyngby har ikke en ejer, men er et stort fællesskab bestående af dig og dine naboer. Alle boligorganisationens beslutningsorganer består derfor af beboere.

I dag er vi 15 ansatte og 1 rengøringsassistent i AKB Lyngby, fem administrative og 10 i marken, som dagligt hjælper hvor der er brug for det. Det kan være hjælp til den dryppende vandhane, vedligeholdelse af vores grønne arealer og andet der hører under den daglige drift. Vores beboere og medarbejdere kender hinanden og udgør et unikt fællesskab, som skaber tryghed og sætter dagsorden for den gode stemning og unikke atmosfære, der er i vores boligselskab.

AKB Lyngby arbejder med at skåne miljøet og har derfor omlagt 100% af sit el-indkøb til fællesområder til vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft fra d. 1. juli 2019. Læs mere