Behandling af persondata

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle persondata.

De nye regler har også betydning for dig som bor i eller er medlem af et boligselskab administreret af Almenbo. Kort fortalt betyder det, at du fremover skal have mulighed for at få bedre overblik over de oplysninger, vi har om dig.

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvad bruger vi dem til?
Dine persondata bruges overordnet set til administration af dit lejeforhold/ventelisteforhold i henhold til de gældende regler herfor. Til brug herfor registrerer vi bl.a. dit navn, adresse, CPR-nummer samt mail.

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler. Vi træffer de relevante forholdsregler, der skal til for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.
Vil du vide mere om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du få mere information på www.almenbo.dk


Med venlig hilsen

Almenbo a.m.b.a. 25.05.2018