Højhuset. Parkering for biler og motorcykler

Højhuset disponerer over 142 parkeringspladser til biler og motorcykler.

Parkering eller opbevaring af campingvogne, trailere, lastbiler og lignende samt motorkøretøjer på over 6 meter er ikke tilladt på afdelingens arealer og vil blive fjernet for ejers regning.

Det kan dog tillades op til 24 timers parkering for fx klargøring og lignende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 74 parkeringspladser til højre for indkørslen til– og øst for højhuset, er forbeholdt Højhusets beboere. For at sikre dette bliver p-arealet overvåget af et parkeringsselskab.

Derfor er en parkerings tilladelse nødvendig.

Beboere med et køretøj registreret på Højhusets adresse: Lundtoftegårdsvej 5-11, kan få en p-tilladelse ved henvendelse til Ejendomskontoret på e-mail: ek-lyngby@almenbo.dk
Registreringsattest skal forevises.

Er du ikke selv ejer af bilen, men har bopæl på Højhusets adresse, eksempelvis har firmabil, skal man kontakte Ejendomskontoret med registreringsattesten på køretøjet samt relevante oplysninger.

Er alle 74 pladser optaget, selvom man har en p-tilladelse, må man parkere på centerparkeringen ved Butikshuset, hvor der er fri parkering.

Gæster kan, hvis der er ledige pladser, parkere øst for Højhuset med et Gæstekort, som gælder i 24 timer når det er udfyldt, som beskrevet på Gæstekortet.

Gæstekort kan rekvireres på Ejendomskontoret. Gæster kan altid parkere, uden Gæstekort, på Centerparkeringen ved Butikshuset, hvor der er fri parkering.