Fremleje og boligbytte

Fremleje
Hvis du synes, lejligheden er for stor, er der måske en studerende eller en anden boligsøgende, som er interesseret i at leje en del af din lejlighed. Der gælder forholdsvis lempelige regler, hvis du vil fremleje et eller to værelser, dvs. udleje disse værelser til en anden.

Hvis du skal udstationeres på længerevarende studieophold, forretningsrejse eller lignende, har du også mulighed for at fremleje hele lejligheden til andre i op til to år. Ved denne form for fremleje giver man adgang til en lejlighed uden om ventelisten. Derfor er der noget stramme regler for, hvornår det er tilladt at fremleje hele sin lejlighed. Fx er det ikke tilladt at fremleje sin lejlighed, hvis årsagen er, at du har fundet en partner, som du gerne vil prøve at flytte ind hos.

Du kan læse mere om fremleje på BLs hjemmeside her

Airbnb
Udlejning via Airbnb ligestilles med ulovligt fremleje, og er ikke tilladt i nogen af AKB Lyngbys boligafdelinger.

Boligbytte
Boligbytte_NY2_2014Som lejer i en almen bolig har du ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje. Det gælder både hvis du ønsker at bytte med en lejer fra din egen eller en anden almen boligorganisation og fra en privat ejendom. Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller af en ejerbolig.

Boligorganisationen kan sætte sig imod bytningen:

Hvis du har boet i din bolig i mindre end tre år.

Hvis bytningen betyder, at der kommer til at bo flere end en person pr. beboelsesrum.

Eller hvis boligorganisationen i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig den pågældende bytning – for eksempel hvis den nye lejer skylder boligorganisationen penge.

Hvorfor bytte?
Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstanden er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer bedre til deres aktuelle og fremtidige behov.
Der er flere fordele ved at benytte bytteretten:

  • Man kan få en bolig, der passer bedre til end behov
  • Man skal ikke først stå som ansøger på en venteliste

Læs mere om boligbytte på BLs hjemmeside her