Klagevejledning

Klager over tekniske fejl i boligen og lignende rettes til Ejendomskontoret i åbningstiden

Klager over AKB Lyngbys personale rettes skriftligt til Ejendomslederen. Klager over Ejendomslederen rettes skriftligt til Almenbo.

Klager over brud på husordenen rettes skriftligt til Ejendomskontoret. Ejendomskontoret modtager kun skriftlige klager pr. brev eller mail. Klagen behandles senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Du vil modtage en bekræftelse på modtagelsen af klagen. Ved skriftlige klager skriver Ejendomskontoret et brev til den beboer der klages over, eller tager en samtale med parterne.

Du bedes aflevere din klage skrifteligt til Ejendomskontoret med:

  1. Navn og adresse på den husstand, der klages over
  2. Årsag til klagen
  3. Hvad du selv har gjort for at løse problemet
  4. Dit navn og adresse
  5. Andre personer, som støtter klagen.

Du kan hente vores Klagevejledning her eller hente den på Ejendomskontoret i åbningstiden.
Klagevejledning ved overtrædelse af husorden

Du kan benytte dette skema for indgivelse af klagen:
Klageskema

Du bedes sende den til: ek-lyngby@almenbo.dk eller aflevere på Ejendomskontoret, Lyngbygårdsvej 126B. 2800 Kgs. Lyngby

Her kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger:
Behandling af personoplysninger

Fortsætter problemerne kan man rette henvendelse til beboerklagenævnet.