Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler klager i relation til almene boliger og har både teoretisk og praktisk indsigt i forholdene omkring almene boliger. Nævnet øger den enkeltes retssikkerhed og gør det nemmere, hurtigere og billigere at få afgjort tvister mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og boligorganisationer. Beboerklagenævnet kan bl.a. tage sig af:

  • Boligens stand ved indflytning
  • Husorden, chikane m.v.
  • Råderet
  • Varsling af lejeforhøjelse
  • Fremleje og bytte af bolig
  • Syn og istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af indskud
  • Gebyr for behandling af en sag er 146 kr. (2019)
  • Du skal afvente betaling af gebyret til du får en kvittering for sagens indbringelse.

Formand for Beboerklagenævnet er Simon Pihl Sørensen.
Skriftlig henvendelse til Beboerklagenævnet, Juridisk Kontor, Lyngby Rådhus, 2800 Kgs. Lyngby eller juridisk@ltk.dk
Læs mere om Beboerklagenævnet på Kommunens egen hjemmeside her