Højhuset

Midlertidig belysning i opgange og foran Højhuset

Der er opsat midlertidig belysning pga. nedbrud på strømkabler.

Afdelingsmødet

Find referat fra afdelingsmødet i september samt godkendt budget her