Højhuset

Husk afdelingsmøde torsdag d. 19. september 2019 kl. 19.00 i beboerhuset Lyngbygårdsvej 135.

Se dagsorden her

Se bestyrelsens beretning her

Se tegning over Letbanens placering her

Se forslag til afstemning på afdelingsmødet her

Se budget 2020 til godkendelse på afdelingsmødet her

Find tidligere referater fra afdelingsmøder samt godkendte budgetter her