Højhuset

Parkeringstilladelser

Der bliver ikke udstedt flere faste parkeringstilladelser til Højhusets p-plads de næste 3 år. Dette skyldes, at der de næste år vil være færre p-pladser til rådighed, da der er skurvogne sat op på p-pladsen i forbindelse med renoveringsprojektet i Højhuset. Senere kommer anlægsfasen med Letbanen, hvor 21 skråparkeringer bliver reduceret til det halve i ca. en 2-årig periode.

Uregelmæssigheder med varmt vand

Der kan forekomme uregelmæssigheder med det varme vand i køkkenet og muligvis på badeværelset i forbindelse med renoveringsprojektet. Lad vandet løbe i noget tid, hvis det sker.

Afdelingsmødet

Find referat fra afdelingsmødet i september samt godkendt budget her