Driftsinformation

Radius afbryder strømmen den 25. april fra kl. 10:00 til 13:00
Radius skal arbejde på elnettet og er derfor nødt til at afbryde strømmen på følgende adresser:
Parkhøjvej 3, Parkhøjvej 5, Parkhøjvej 11.

Udskiftning af elmålere
I øjeblikket er Radius ved at udskifte elmålere til nye fjernaflæste elmålere. Firmaet som udskifter målerne hedder Kamstrup.
Du vil modtage et brev fra Radius/Kamstrup om, hvornår udskiftningen vil finde sted.

Opdateret: 23.04.2019