Beboerdemokrati i AKB Lyngby

Beboerne i AKB Lyngby træffer via afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet selv beslutning om bl.a.:

• Hvilke vedligholdelses- , forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i  gang.

• Indretning af legepladser og brug af fællesarealer.

• Tilskud til beboeraktiviteter og beboerklubber samt til afdelingsbestyrelsens udgifter.

• Afdelingens standard for renholdelse og beboerservice

• Budget, huslejestørrelse og vaskeripriser

• Husorden for afdelingen

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog altid godkendes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning.
For eksempel skal afdelingens budget altid fremlægges til godkendelse på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at lægge beslutninger og ansvar for særlige områder ud til de beboere, som er direkte berørt af beslutningerne, f.eks. klubråd, miljøråd, blok eller opgangsråd, genbrugsgrupper, legepladsudvalg osv.

Afdelingens beslutninger vedrørende budget, huslejestigninger, igangsætning af større arbejder og lignende skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen i den lokale boligorganisation, da bestyrelsen har det juridiske ansvar for hver afdelings samlede drift.

Afdelingsbestyrelsen deltager desuden i ansættelse af ejendomsleder og driftsleder