Demokrati hos Almenbo

Boligorganisationen har valgt Almenbo til at administrere boligafdelingerne.

I Almenbo har beboerdemokratiet også  afgørende indflydelse.

Bestyrelsen for Almenbo vælges af generalforsamlingen, der er den øverste myndighed.

Generalforsamlingen er sammensat af repræsentanter fra alle de boligorganisationer Almenbo administrerer.

Vil du vide mere om reglerne for beboerdemokrati så henvend dig til din afdelingsbestyrelse eller på ejendomskontoret, hvor du kan låne materialer om dette.

Læs mere om Almenbos bestyrelse her

almenbo_498x335