Indflytning

nøglerIndflytningssyn

Omkring 14 dage efter indflytning foretager ejendomskontoret et indflytningssyn.
Hvis du har bemærket skader eller mangler i boligen, skal du gøre opmærksom på dette. Skaderne eller manglerne vil enten blive udbedret eller skrevet op i en indflytningsrapport, så du ikke kommer til at hæfte økonomisk ved fraflytning.

Kan du ikke selv deltage i indflytningssynet, kan du give fuldmagt til en anden person.

Du får udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Istandsættelses- og vedligeholdelseskonto

Vores boliger er genbrugsboliger, som er præget af normal slid og ælde. Når boligen fraflyttes, istandsættes kun de skader, som skyldes misligholdelse.<
Du kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen fra den dag, du overtager boligen.
Hvis der skal foretages istandsættelse for fraflytters regning, vil det ske umiddelbart efter, at du har overtaget boligen. Ejendomskontoret kan give dig nærmere oplysninger herom.

Nøgleudlevering

Nøgler til boligen, indgangsdøren, kælder og postkasse kan afhentes på ejendomskontoret, fra den dag boligen overtages. Ring til Ejendomskontoret for en aftale om nøgleafhentning.
Indflytning kan finde sted fra klokken 12.00. Ved afhentning af nøgler skal du fremvise kontrakt og kvittering for indbetaling af kontraktbeløbet.

Tilmelding af el og varme

I forbindelse med nøgleudlevering skal der udfyldes et skema, hvor du giver tilladelse til, at vi som boligselskab tilmelder dig som ny bruger til el-selskabet.
Aflæsning af varmemåleren sker automatisk