Nyt reservationssystem i vaskeriet Torsvang 42

Der er indført elektronisk reservationssystem i vaskeriet Torsvang 42.

Udlevering af vaskebrik

Alle beboere skal have udleveret en vaskebrik, som skal bruges til at reservere på den nye elektroniske tavle. Det gamle reservationssystem med låsene udgår, og du skal aflevere din vaskelås til ejendomskontoret i forbindelse med afhentning af ny vaskebrik.

Vejledninger til nyt reservationssystem

Der bliver ophængt vejledninger til reservationssystemet i vaskeriet. Vejledningerne kan også findes her: Reservation og Internet og app

Her kan du også se, hvordan du reserverer vasketid på internettet via hjemmesiden www.vasketid.dk

Til reservation via www.vasketid.dk skal du bruge følgende login informationer:

Foreningsnavn: akblyngby
Afdeling: 1305

OBS Før du kan reservere tid via internet eller app, skal din vaskebrik aktiveres ved reservationstavlen i vaskeriet via ‘Min konto’, hvor du kan få et personligt brugernavn og kode. Se link til vejledninger ovenfor.

Vejledning til valg/opstart af maskinerne samt til fejlmelding bliver også ophængt i vaskeriet. Vejledningerne kan også findes her:

Valg af vaskemaskine og tørretumbler og vejledning til Fejlmelding

Din vasketur

En reservation giver dig ret til at bruge alle maskiner i vaskeriet i reservationstidsrummet på 2 timer. Reservationen frigives ved manglende fremmøde efter 30 minutter. Det bliver muligt at reservere max 2 reservationer pr. dag og 3 i total.

Torsdage mellem kl. 7 og 9 er det ikke muligt at reservere vasketur pga. rengøring. Dog vil det være muligt at reservere vasketur på de helligdage, der falder på en torsdag.

Mvh. ejendomskontoret