Om b-ordning

I AKB Lyngby følger vi vedligeholdelsesordning B.

Under B-ordningen overtager lejer en bolig, der normalt ikke  er nyistandsat og der er ofte ind- og fraflytning samme dag.
I boperioden skal ejendomskontoret sikre, at beboere via deres vedligeholdelseskonto sørger for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.

Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren kan i boperioden forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.

I praksis tilrettelægger lejeren ofte selv vedligeholdelsen, og ejendomskontoret udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til dækning af eget arbejde.
Ejendomskontoret kontrollerer og godkender vedligeholdelsesarbejdet, inden der udbetales penge til lejeren.

Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes- bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse.
Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

Man kan altid rette henvendelse til ejendomskontoret og få et overblik over forbrug på vedligeholdelseskontoen og høre om muligheden for vedligeholdelse.

Kilde: BL