Vaskeriregler

Vaskeriet må kun benyttes af Etagehusenes beboere

Børn under 15 år må ikke betjene maskinerne og må kun være i vaskeriet ifølge med voksne.

Vaskeriet må kun benyttes i tiden kl. 07.00 – 19.00

1. Vasketur kl. 07.00 – 11.00
2. Vasketur kl. 11.00 – 15.00
3. Vasketur kl. 15.00 – 19.00

Har du reserveret vasketid, men er ikke begyndt at vaske senest 30 minutter efter det på tavlen angivne klokkeslæt, må andre beboere benytte tiden, medmindre der er sat besked på vaskelåsen om andet.

Hvert lejemål råder over en vasketurslås og må kun benytte denne til reservering af  vasketur.

Der må kun benyttes lavtskummende vaskemidler i vaskemaskinerne.

Tørrerum med tørreblæser tilfalder 1. vasketur. Tørregården er tilgængelig for ALLE, i det omfang de tildelte vasketure ikke selv er i stand til at fylde dem op. Tørrerum og tørregård skal være ryddet senest kl. 08.00 dagen efter vasketur.
Tørrerum skal afleveres rengjorte.

Til tørretumblerne skal benyttes betalingskort, der kan købes på ejendomskontoret.

Dagen efter vasketuren har man ret til at benytte strygerummet. Strygerummet må ikke benyttes som tørrerum.

Brugerne af vaskemaskinerne, strygerullerne m.v. er ansvarlig for enhver skade forårsaget ved uagtsomhed eller forkert betjening.

Vaske- og strygerum afleveres med rengjorte maskiner og gulve samt lukkede vinduer.

Eventuelle fejl og mangler skal omgående anmeldes til ejendomskontoret, med angivelse af maskinens nummer. Samtidig bedes anmelderen sætte en seddel på maskinen.

Affald lægges i affaldsposerne.