Regler for lån af fælleshus

Regler for lån af Fælleshuset

Den eller de personer, der ønsker at disponere over fælleshuset til en fest eller bare en større komsammen, skal have fast bopæl i Senior Huset Cedervænget 47.

Huset kan ikke lånes eller lejes til fest eller andre aktiviteter af andre, f.eks. familie, venner eller foreninger, som en beboer er tilknyttet.

Når en beboer ønsker at låne fælleshuset, skriver denne sig på den store reservationskalender, som vil blive hængt op til venstre for bogreolen i fælleshuset.

Man skriver blot sit lejlighedsnummer ud for den dato, man ønsker at låne huset. Det er ud fra princippet først til mølle, hvis der er flere der ønsker samme dato. Huset bliver lukket for alle andre på lånedagen (også vaskerummet).

Såfremt der spilles musik til en fest, skal musikken slutte kl. 24.00 og huset skal være ryddet og lukket senest kl. 01.00 nat. opvask og rengøring skal dog senest være sluttet næste dag kl. 12.00 med mindre en anden skal bruge huset, så skal alt være klart og rengjort senest kl. 09.00.

Det forventes at låneren giver besked til et medlem af bestyrelsen såfremt der bliver ødelagt service eller opstår andre problemer under festen.
Der vil forefindes en inventarliste i køkkenet, som bedes tjekket før og efter festen. Eventuelle mangler bedes indberettet til bestyrelsen.

Husk at lukke døre og vinduer når huset forlades, også i vaskerummet.
Der gøres opmærksom på, at der ikke må lånes eller fjernes inventar eller køkkenudstyr fra fælleshuset, til brug i egen lejlighed.