Udlejningsbestemmelser

01. Lokalerne kan kun udlejes til beboere i AKB Lyngby
Rygning er ikke tilladt indendørs.

02. Udlejningen omfatter lokaler, inventar samt service.

03. Lejer er forpligtet til at være til stede, mens lokalerne benyttes og er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes og at ingen uvedkommende får adgang til lokalerne.

04. Nøgle til lokalet kan afhentes en uge før lejedato. Kvittering for indbetalt leje skal medbringes.

05. Hvis der er skader eller hvis lokalet ikke er rengjort, meddeles det til Ejendomskontoret.

06. Lejer er erstatningspligtig for alle skader på service, inventar og bygningsdele forårsaget i udlejningsperioden. Lejer er indforstået med, at erstatning modregnes i depositum. Hvis depositum ikke dækker udgiften skal restbeløbet betales kontant.

07. Anvendelse af søm, skruer, tegnestifter og lignende på inventar og bygningsdele er ikke tilladt

08. Der må ikke benyttes andet end det i lokalet installerede musikanlæg bestående af en CD-afspiller. Såfremt lejer ønsker levende musik kan dette kun ske efter aftale med Ejendomskontoret.

09. Musik og sang må kun foregå med lukkede døre og vinduer. Der må ikke være støjende adfærd på de tilstødende arealer. Tag hensyn til de omkringboende. Henstilling fra omkringboende om at dæmpe støjende adfærd, skal omgående efterkommes.

10. Der må ikke affyres fyrværkeri.

11. Gæsteparkering til beboerhuset skal ske på de afmærkede parkeringspladser.

12. Det er ikke tilladt at grille på beboerhusets område.


Når lokalerne forlades:

01. Lokalerne efterlades ryddet: Salen: stole og borde rengøres. Køkken: anvendt service afvaskes efter brug og stilles på plads. Komfur og køleskabe rengøres. Affald: Papirsposer med plastinderside til affald findes oven på køleskab. Affaldet fjernes og sorteres i skraldeøen udenfor. Brug aldrig sorte plastaffaldssække. Affald skal altid udsmides i papirsposer. Flasker mv. fjernes af lejer, lokalerne fejes.

02. Bordene stilles sammenklappede i salen og stolene stilles i depot i stueetagen.

03. Eventuelt ituslået service og beskadiget inventar sættes frem i køkkenet, så der er mulighed for hurtig kontrol. Skriv venligst en seddel på dette og aflever den sammen med nøglen.

04. Husk at efterse at alle maskiner og lys er slukket. Alle vinduer skal være lukkede og døre aflåst når lokalet forlades.

05. Nøglen til lokalet postes i Ejendomskontorets brevsprække senest den efterfølgende dag kl. 06.00

06. Ethvert tvivlsspørgsmål i forbindelse med manglende oprydning, inventar, service og dermed forbunden erstatningspligt afgøres alene af Forretningsudvalget.

07. Pas på lokalet og inventaret. Det tilhører os alle.

 

Efterfølgende:

01. Førstkommende torsdag efter leje af lokalet tilbagebetales depositum på Ejendomskontoret med eventuel modregning af udgifter for skader eller manglende oprydning. Lejekontrakten bedes medbragt ved afregning.