Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed og består af boligorganisationens bestyrelse og repræsentanter for hver afdelingsbestyrelse.
Det ordinære afdelingsmøde (valgmødet) i den enkelte boligafdeling træffer beslutning om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet vælger repræsentanter til repræsentantskabet. Der vælges det antal repræsentanter, som den pågældende afdeling er berettiget til efter boligorganisationens vedtægter.
De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.

Repræsentantskabet 2022/2023

Medlemmer af Organisationsbestyrelsen er fødte medlemmer af repræsentantskabet

 

Rækkehusene

Kontakt: raekkehusene@almenbo.dk eller efakblyngby@gmail.com

Erik Frikke (Formand for Organisationsbestyrelsen)

Jan Hansen

Niels Windfelt

Anette Veith-Elgaard

Tina Grandjean

Niels Erik Holm (suppleant)

 

Højhuset

Kontakt: hoejhuset@almenbo.dk

Preben Mosolff (Næstformand for Organisationsbestyrelsen)

Sebastian Christensen

Michael Munch-Olsen

Lars Bjørn

Anni Rasmussen

Katja Gadkjær (suppleant)

Saman Hairan (suppleant)


Etagehusene

Kontakt: etagehusene@almenbo.dk 

Anne Grete Bülow

Henrik Petersen

Flemming Østergaard

Lene Goschebart

Rene Skydsgaard

Irene Balling (suppleant)

 

Fortun Midtby

Kontakt: midtbyen@almenbo.dk    

Helle Jensen

Lotte Jakobsen

Linda Søkamp

 

Organisationsbestyrelsesmedlemmer

Per Kloster Andersen

Per Boje