Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed og består af boligorganisationens bestyrelse og repræsentanter for hver afdelingsbestyrelse.
Det ordinære afdelingsmøde (valgmødet) i den enkelte boligafdeling træffer beslutning om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet vælger repræsentanter til repræsentantskabet. Der vælges det antal repræsentanter, som den pågældende afdeling er berettiget til efter boligorganisationens vedtægter.
De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.

Repræsentantskabet 2019/2020

Medlemmer af Organisationsbestyrelsen er fødte medlemmer af repræsentantskabet

 

Rækkehusene

Kontakt: raekkehusene@almenbo.dk eller efakblyngby@gmail.com

Erik Frikke – Formand for Organisationsbestyrelsen

Per Boje Nielsen

Tina Grandjean

Roland Nielsen

Inge Schou Pedersen

Annette Veith-Elgaard (suppleant)

Martin Ellegaard (suppleant)

 

Højhuset

Kontakt: hoejhuset@almenbo.dk

Preben Mosolff (Næstformand for Organisationsbestyrelsen)

Sebastian Christensen

Michael Munch-Olsen

Saman Hairan

Lars Bjørn

Anni Rasmussen (suppleant)

 

Etagehusene

Kontakt: etagehusene@almenbo.dk 

Anne Grete Bülow

Henrik Petersen

Bende Nielsen

Lene Goschebart

Trine Johansen

Rene Skydsgaard (suppleant)

 

Fortun Midtby

Kontakt: midtbyen@almenbo.dk    

Helle Jensen

Lotte Jakobsen

Martin Nordstrøm

 

Organisationsbestyrelsesmedlemmer

Per Kloster Andersen

Vibeke Alhmann