Ejendomskontoret har lukket for personlig henvendelse

Ejendomskontoret har lukket for personlig henvendelse

Fra tirsdag den 8. december har ejendomskontoret lukket for personlig henvendelse på grund af stigningen i Corona smitte.
Det er stadig muligt at kontakte ejendomskontoret via telefon eller mail.


Vedrørende beboerservice

Bemærk at ejendomskontoret udelukkende udfører beboerservice i det omfang, at det er akut. Hvis beboerservice finder sted, opfordrer vi til, at I ikke er hjemme, men forinden har afleveret en nøgle på ejendomskontoret i postkassen. Kan det ikke efterleves, skal I bære mundbind under besøget og sørge for åbne vinduer i det rum, hvor opgaven skal udføres. I bedes ligeledes opholde jer i et andet rum, mens arbejdet foregår.

Vi opfordrer jer ligeledes til at bære mundbind i vaskerierne, elevatorer samt i indgangspartier.

 

The administration office is closed for personal inquiries
From Tuesday 8th of December the Administration Office is closed for personal inquiries, due to the increase in Corona infection. However it is still possible to contact the Office by phone or email.

Resident service
The Administration Office only conduct resident service if it is urgent. If resident service is carried, we urge you not to be at home, but previously put a key in the mailbox outside the Administration Office. If this can not be complied with, you must wear a facemask during the visit and ensure that the windows in the room where the work is done are open. Please also stay in another room while the work takes place.

We also encourage you to wear a facemask in the laundries, elevators and in the entrance areas.

 

Ejendomskontoret, AKB Lyngby
Opdateret: 08-12-2020