Vaskeriregler

Vaskerireglerne er tillæg til husordenen, gældende for beboerne i boligselskabet AKB Lyngby, afdeling 1305-6 Rækkehusene.


Vaskerier

Til beboernes disposition er der vaskerier på adresserne:

Vaskeri 1: Kornagervej 59 er til rådighed for Kornagervej 39-77

Vaskeri 2: Kornagervej 89 er til rådighed for Kornagervej 79-117

Vaskeri 3: Torsvang 100 er til rådighed for Torsvang 59-71 og 92-110

Vaskeri 4: Torsvang 99 er til rådighed for Torsvang 73-113

Vaskeri 5: Torsvang 140 er til rådighed for Torsvang 115-127 og 112-140

Klatvaskerier: Kornagervej 49, 79, 99 og Torsvang 71, 85, 110, 113, 120, 127 og 130 er kun til rådighed for vaskerierne 1-5.

Klatvaskerier kan ikke reserveres.

Storvaskeriet. Adresse: Torsvang 42 er til rådighed for Torsvang 2-90 og 1-55

Bemærk! Klatvaskerier er ikke til rådighed for beboerne, der bruger storvaskeriet, Torsvang 42.

Storvaskeriet Torsvang 42 har åbent fra kl. 7.00-21.00, lukket torsdag fra kl. 7.00-9.00 pga. rengøring.

Øvrige vaskerier har åbent fra kl. 7.00-18.00 eller 7.00-19.00, se opslag ved vaskerier.

1. Vaskerierne er til personlig brug for afdelingens beboere og må kun benyttes af beboerne fra ovennævnte adresser.

2. Vaskeritiderne fremgår af opslag ved de enkelte vaskerier.

3. Beboere som har vasketur, har samme dag råderet til både strygerum og tørrerum. Strygerum må ikke benyttes som tørrerum.
Benyttede tørrerum skal være ryddet og rengjort senest kl. 08.00 dagen efter vasketuren.

4. Reservering af vasketur sker i vaskeriet på den ophængte vasketurstavle.

(Bemærk: fra der er elektronisk reservationssystem i storvaskeriet Torsvang 42, hver bolig råder over en vaskebrik til reservationssystemet. Læs mere om det elektroniske reservationssystem og find vejledninger her ). 

Hver bolig råder over én vasketurslås, der benyttes til reservering af vasketur.

Der reserveres ved at ’hænge’ vasketurslåsen på tavlen ud for den dato og det klokkeslæt, hvor man ønsker vasketur.

Klatvaskemaskiner kan ikke reserveres.

Kan den reserverende vasketur ikke benyttes, bør man af hensyn til andre beboere, fjerne vasketurslåsen fra tavlen, så andre kan benytte/overtage vasketuren.

Er en reserveret vasketur med RØD eller ufarvet vasketurslås ikke påbegyndt indenfor en ½ time efter det angivne starttidspunkt, må en anden beboer benytte/overtage vasketurstiden, med mindre der er opsat en besked på vasketurslåsen om et senere startstidspunkt.

Er reserveringen med GUL vasketurslås, er vasketuren total optaget, og må ikke benyttes/overtages af anden beboer indenfor den reserverede vasketurstid.

5. En igangværende vasketur har råderet til tørretumblerne op til en ½ time efter endt vasketurstid.

6. Brugeren af vaskeriet er på eget ansvar.

7. Vaskemaskinerne må ikke anvendes til farvning af tøj.

8. Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt børn og unge under 15 år at opholde sig og betjene maskinerne i vaskeriet uden følge med voksne.

9. Efter hver vasketur er det vigtigt at ’fnugfiltrene’ i tørretumblerne renses.

10. Vaskeri, klatvaskeri og strygerum afleveres med rengjorte maskiner og gulve i en sådan stand, som man selv ønsker at overtage maskiner og rum.

11. Hvor intet andet er anført, så forlad aldrig vaskeri- og strygerum, før al strøm er afbrudt.

Vinduerne skal være lukkede om natten.

12. Affald skal lægges i det dertil opsatte affaldsposer.

13. Eventuelle fejl og mangler i vaskeriet, skal anmeldes til Ejendomskontoret.

For maskinerne gælder, at der skal oplyses den/de defekte maskiners nummer (evt. med fejlårsag hvis den kendes).

Anmelderen sætter en seddel på den defekte maskine med oplysning om, at defekten er anmeldt til Ejendomskontoret.

Det er ikke tilladt at ryge i vaskeri-, klatvaskeri samt stryge- og tørrerum.

 

Vaskerireglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 24.09.2009.