Garageregler

Garageregler

Garagereglerne er tillæg til husordenen, gældende for beboerne i boligselskabet AKB Lyngby, afdeling 1305 Rækkehusene.

Garager:

Garagerne er fordelt med:
• 27 almindelige garager
• 5 Store garager
• 10 motorcykelgarager

2. Garagerne udlejes kun til rækkehusenes beboere.

3. Garagerne må kun benyttes til
indregistrerede motorkøretøjer.

4. Opnotering på venteliste sker på ejendomskontoret, som herefter tildeler garager efter anciennitet fra ventelisten, når der er garager ledige.

Kun beboere med relevant indregistreringsattest kan komme i betragtning.

5. Ejendomskontoret kan, som kontrol, forlange fremvisning af gyldig
registreringsattest.

6. Beboere som, efter tildelingen af garage, ikke længere kan fremvise en gyldig registreringsattest, er ikke længere berettiget til et garagelejemål.

7. Ved fraflytning fra afdelingen ophører garagelejemålet, ligesom en eventuel opnotering på venteliste ophører.

8. Garagelejemålet kan ikke overdrages til anden beboer, udenom ejendomskontoret.

9. Motorcykelgarager

Beboere med motorcykel har fortrinsret til leje af motorcykelgarager.
Er der ikke beboere med motorcykel på ventelisten, kan motorcykelgaragen udlejes til andet formål efter aftale med ejendomskontoret.

Anvendelse påføres lejekontrakten.
Anvendes motorcykelgaragen til andet end det aftalte opsiges lejeforholdet
Garageregler er vedtaget på et afdelingsmøde den 24.09.2009.