Beboerforeningen

OBS: Generalforsamling i april er udskudt

Beboerforeningens planlagte Generalforsamling i april er udskudt på ubestemt tid pga. situationen omkring coronavirus.

Beboerforeningen Torsvang/Kornagervej blev oprettet i 1971 for at opnå indflydelse på afdelingen i et samarbejde med AKBs administration. Dette arbejde er for længst overtaget af afdelingsbestyrelsen.
Beboerforeningens formål er nu at holde en nærmere kontakt med beboerne og blandt andet sørge for legepladser, arrangere beboersammenkomster som fastelavnsfest for børnene, sommerfest, bankofest samt julefest mm.

Desuden holder vi hvert år en generalforsamling, hvor beboerne kan få lejlighed til at fremkomme med deres ønsker og i øvrigt være sammen med naboer under festlige former.

Kontingentet er 25 kroner pr. måned som opkræves over huslejen.

Indmeldelse i Beboerforeningen kan ske ved henvendelse til Lene Schultz, Torsvang 37.

beboerforening-billede-1