Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og brugervejledninger til nyt badeværelse

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning:
dansk, se her, engelsk, se her

Betjeningsvejledning armaturer
dansk, se her, engelsk, se her

Brugervejledning gulvvarme
dansk, se her engelsk, se her

Rensningsvejledning afløb
se her

Boreregler for de nye badeværelser. Se her
For badeværelse type A, B, C og D. Det røde skraverede område viser, hvor der ikke må bores.

 

Parketgulve

Materiale: Lakeret bøgeparket.

Rengøring: Til lettere rengøring er det tilstrækkeligt at tørre gulvene over med en klud opvredet i vand. Man bør generelt undgå overdrevet brug af vand.

Ved en mere omfattende rengøring er vand tilsat sæbespåner velegnet. Sulfomidler og brun sæbe må aldrig bruges.
Gulvene må ikke bones med voks eller selvblankende bonemiddel.

Uanset grundig rengøring vil fuldstændig nedslidning af lakken medføre synlig gråfarvning af træet.

Vedligeholdelse: Vedligeholdelse skal foretages, inden der opstår skader på gulvet. Det vil i praksis sige, når glansen er forsvundet fra lakken.

Til afrensning kan anvendes varmt eddikevand (2 dl 32% eddikesyre til en spand vand).
Der vaskes efter med flere hold rent vand, hvorefter gulvene skal tørre helt.

I øvrigt anbefales det at foretage pletvis lakbehandling af særligt udsatte områder, når det skønnes nødvendigt.


Vinduer

De moderne, energibesparende og lyddæmpende kunststofvinduer kræver kun et minimum af vedligeholdelse.
Ved at følge nedenstående råd og tips vil vinduet fungere problemløst i mange år.

Friskluftventilerne i toppen af vinduet bør i almindelighed være åbne, men kan lukkes på de to vippekontakter hvis det stormer direkte på facaden.Ventilen lukkes ved at skubbe de to kontakter ind mod midten af vinduet.

Rengøring: På grund af råmaterialet er vinduerne så godt som uimodtagelige for snavs. Kun termoruden og beslagdelene skal jævnlig rengøres.

Snavs i beslagdelene, gummitætninger, og drænhullerne i bunden forårsager funktionsforstyrelser og må derfor fjernes omhyggeligt.

Den glatte overflade på profilerne kan rengøres med vand, eventuelt tilsat et blødt rengøringsmiddel.

Der må under ingen omstændigheder anvendes benzin eller andre opløsningsmidler, da disse kan forårsage ændringer i overfladestrukturen, så snavs lettere sætter sig fast.

Skurepulver og skarpe genstande bør heller ikke anvendes.

Vedligeholdelse: Ved at smøre de bevægelige dele sikrer du, at dine vinduer holder længere.

Beslagene i vinduerne bedes smurt med en dråbe symaskineolie mindst en gang om året.