Vaskeriregler

Disse regler gælder for fællesvaskeriet Lyngbygårdsvej 132.

Kun beboere i Fortun Midtby må benytte vaskeriet.

Børn under 15 år må ikke betjene maskinerne og må kun være i vaskeriet ifølge med voksne.

Vaskerummet må kun benyttes i tiden fra kl. 7.00 til kl. 22.00.

Der må kun benyttes lavtskummende vaskemidler i vaskemaskinerne.
Der er automatisk afbrydelse af strømmen til alle maskinerne uden for vaskeriets åbningstid. HUSK at påbegynde sidste vask så den er færdig før strømmen slår fra.

Vaskeriet er dog lukket på grund af rengøring hver tirsdag fra kl. 7.00 – 10.00

Der må ikke lægges tøj i maskinerne mandag aften, af hensyn til eftersyn og rengøring af maskiner tirsdag morgen.

En vasketur omfatter vaskemaskinerne 1 og 2, eller 3 og 4.

Har du reserveret vasketid, men ikke er begyndt at vaske senest ½ time efter det på tavlen angivne klokkeslæt, må andre beboere benytte tiden.

Vinduerne skal være lukket om natten.

I øvrigt er brugeren ansvarlig for enhver skade forårsaget ved uagtsomhed eller forkert betjening.

Eventuelle fejl og mangler skal omgående anmeldes til ejendomskontoret med angivelse af maskinens nummer. Anmelderen skal samtidig sætte en seddel på maskinen.

Vaskerummet afleveres med rengjorte maskiner og gulv samt lukkede vinduer.

Affald skal lægges i affaldsposerne.

Når vaskerummet forlades, og der ikke er andre til stede, skal vinduerne lukkes.

Vaskeriregler 09-09-99

Bemærk: se brugervejledningen nedenfor