Telefon

Der er telefonstik i nogle boliger.

Første stik i boligen er et såkaldt monopolskillepunkt. Ved reparation af dette tilkaldes Yousee. Reparation sker for egen regning.

Installation udover dette stik i boligen er liberaliseret. Det vil sige, at enhver har lov at foretage udvidelse på telefonanlægget efter monopolskillepunktet

telefon