Blandingsbatterier

I badeværelset og køkkenet er monteret blandingsbatteri.
Den kolde og den varme hane er markeret med henholdsvis en blå og en rød prik på håndtaget.

Rengøring af armaturerne foregår udelukkende med en ren fugtig klud. Brug aldrig skurepulver, “Rens let” eller lignende produkter, der sliber overfladen. Den daglige rengøring lettes, hvis man en gang om måneden polerer armaturer med sprit.

Blandingsbatterierne er forsynet med en si, også kaldet en perlator. Sien opfanger urenheder i vandet og fungerer samtidig som vandsparer.
Sien på afløbstuden skrues af og renses mindst en gang om måneden på grund af vandets kalkindhold.

Dette gøres lettest ved at lægge sien i lidt eddike natten over. Afkalkningsmidler til kaffemaskiner kan også anvendes. Sien skal altid skrues på igen så hurtigt som muligt.

Hvis en hane drypper, skal du henvende dig på ejendomskontoret. Dryppende haner forårsager unødigt vandspild.

bladingsbatteri