Organisationsbestyrelsen

Afdelingens boliglejere samt disses myndige husstandsmedlemmer er valgbare til såvel afdelingsbestyrelse som organisationsbestyrelse.

Bestyrelsen for boligorganisationen vælges af den øverste myndighed, repræsentantskabet, der er sammensat af beboerrepræsentanter fra alle boligafdelinger.

Opstår der uenighed mellem en afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelsen om budget og regnskab, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelsen.

 

Medlemmer af Organisationsbestyrelsen i AKB Lyngby 2019/2020

 

Erik Frikke (Formand)
raekkehusene@almenbo.dk eller efakblyngby@gmail.com

Preben Mosolff (Næstformand)
hoejhuset@almenbo.dk

Anne Grete Bülow
etagehusene@almenbo.dk

Helle Hanne Jensen
midtbyen@almenbo.dk

Per Boje Nielsen

Per Kloster Andersen (Eksternt medlem)

Vibeke Ahlmann (Eksternt medlem)