Fortun Midtby

Referatet fra afdelingsmødet d. 9. september 2019 er under udarbejdelse.

Se budget 2020 til godkendelse på afdelingsmødet her

Find referater fra tidligere afdelingsmøder samt godkendte budgetter her