For Beboere

AKB Lyngby arbejder med at skåne miljøet, og har derfor omlagt 100% af sit el-indkøb til vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft fra d. 1. juli 2019. Læs mere