Forretningsudvalget

Forretningsudvalget 2018/2019 består af


Formand:

Erik Frikke 1305  raekkehusene@almenbo.dk eller efakblyngby@gmail.com

Medlemmer:

Per Boje Nielsen 1305

Preben Mosolff 1306  hoejhuset@almenbo.dk

Sebastian Christensen 1306

Helle Jensen 1303  midtbyen@almenbo.dk

Anne Grete Bülow 1301  etagehusene@almenbo.dk

Henrik Petersen 1301